Inleiding

Het Latijnse woord Collum betekent “nek” of “hals”.

We spreken van een “behandeling”. Het is daarom zinvol te kijken naar de nek-anatomie, en welke structuren bij de Collum Behandeling een belangrijke rol spelen.

de bovenste drie nekwervelsAnatomie

De halswervelzuil bestaat uit zeven wervels (de één noemt ze nekwervels, een ander halswervels). Ze zijn genummerd van C1 tot en met C7.

We onderscheiden twee zones.

Ten eerste, de halswervels C1 (de Atlas), C2 (de Axis) en C3. Met het achterhoofdsbeen wordt dit ook wel het AAO-gebied genoemd.

Ten tweede, de halswervels C4, C5, C6 en C7. Wat vorm en functie betreft lijken deze veel op de andere wervels van de ruggegraat.

Het AAO gebied

Het AAO-gebied is een afkorting voor het Atlanto-Occipitaal gebied, waarbij Atlanto verwijst naar de Atlas (C1), en Occipitaal verwijst naar de Occiput (Latijn voor schedel).

De eerste twee halswervels , de Atlas en de Axis, hebben functies die helemaal afwijken van de andere wervels en zijn onderling niet verbonden door een tussenwervelschijf.

De Atlas

De Atlas (C1) is een benige ring met bovenaan twee komvormige gewrichtsvlakken waarin hij het hoofd draagt (het hoofd van een volwassene weegt ongeveer vier tot zes kilo).

Dit eerste gewricht (het atlanto-occipitaal of cranio-cervicaal gewricht) wordt ook wel het ja-gewricht genoemd: het maakt ja-knikken mogelijk. Tegelijk vormt de aard van dit gewricht een versperring van rotatie. We kunnen met dit gewricht ongeveer 15 graden voor- en achterwaarts knikken.

De Axis

De Axis (C2) heeft een tand (Latijn: dens) die vooraan de atlasring positioneert, en twee gewrichtsvlakken met de Atlas. Deze structuur vertegenwoordigt het tweede gewricht van de halswervelzuil en maakt draaibewegingen mogelijk: links en rechts tot 45 graden. Dit is dus het nee-gewricht. Voor- en achterwaartse bewegingen zijn hier slechts heel miniem mogelijk.

C3

De derde halswervel is met een tussenwervelschijf aan de Axis (C2) verbonden, en laat duidelijk bewegingen van het ja- en nee-gewricht toe en behoort daardoor (meer dan de volgende vier halswervels) bij de eerste twee halswervels. Dat is ook de reden dat we, als we over het AAO-gebied praten, we de derde halswervel er ook bij betrekken.

Ruggenmerg en …

Binnenin hebben de wervels hun doorgang voor het ruggenmerg en bewegingen onder normale omstandigheden zijn hiervoor geen belemmering. Idem voor de bloedtoevoer die door openingen in de dwarsuitsteeksels loopt.

Gezien vanuit het standpunt van “motoriek” is er een heel intense samenwerking van gehoor, gezichtsvermogen, evenwicht en doelstelling; deze coördinatie heeft behoefte aan de aanwezigheid van een groot aantal receptoren (proprioreceptoren) in het gebied van de hals, ter hoogte van C1 tot C3. Per gram spier- en gewrichtsweefsel bevinden zich hier 2000 tot 5000 proprioreceptoren, veel meer dan elders in het lichaam.

Daarmee is deze zone van het lichaam de beweeglijkste en de meeste gevoelige. Van daaruit wordt de motoriek van het hoofd, de romp en de ledematen gecoördineerd.

Zo kan men terecht opmerken dat dit gebied functioneert als een zintuig, namelijk het positiezintuig.

waarom een collum behandelingWaarom behandeling?

Onnoemelijk veel problemen van de nek en rug hebben één en hetzelfde gemeenschappelijk: de positie van de drie bovenste halswervelsonderling, en hun verhouding met het hoofd, zijn verstoord.

Eigenlijk kunnen we spreken van een ontwrichting.

Zoals het eigen is aan een ontwrichting, is er hulp nodig om de toestand terug in de oorspronkelijke (natuurlijke) staat te brengen. Vergelijk het met een schouder waar de bovenarm uit de kom is. Die arm moet opnieuw in de kom gezet worden.

Bij de verschuivingen in de hals spreken we van millimeters. Zodra er een verschuiving heeft plaatsgevonden werkt de inwendige structuur van het bot-, spier-, en gewrichtsweefsel, die normaal gesproken alles in het werk stelt om geen problemen te hebben, tegendraads.

Dit verklaart uiteraard het blijven ontwikkelen van steeds ergere en complexere klachten bij een nekletsel na een ongeval.

Met recht kunnen we zeggen dat de wanverhouding van de bovenste halswervels onderling – en hun verhouding tot het hoofd – vaak de oorzaak (of een belangrijke co-factor) is van heel veel uiteenlopende klachten.

Wanneer de nek een klap krijgt, en een trauma oploopt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het goed functioneren van de rest van het lichaam.

Ontdek bij mogelijke klachten welke gevolgen zo’n soms onschuldig lijkend ongeval kan hebben..